Uitsluitings- en aanbevelingscriteria

Uitsluitingscriteria:

· Wij hanteren een leeftijd-ondergrens van 18 jaar.

· Deelnemers die een zeer intensieve persoonlijke begeleiding / 1-op-1-begeleiding nodig hebben

· Deelnemers die gebruik maken van incontinentie-materiaal.

· Deelnemers die niet zelf hun medicatie kunnen toedienen

· Deelnemers die verpleegtechnische handelingen nodig hebben.

· Deelnemers die wegloopgedrag vertonen waarbij een noodzaak is van vrijheidsbeperkende maatregelen.

· Deelnemers met een gewelddadig verleden, zowel verbaal als non verbaal.

· Deelnemers met een psychotisch / ernstige psychiatrische problematiek / suicidaal gedrag

· Deelnemers met een (Seksueel) intimiderend verleden.

· Deelnemers met een verslavingsverleden. (drugs / alcohol/ games)

· Deelnemers die zich vaak afmelden om onduidelijke redenen.

· Deelnemers die een hele sterke negatieve houding hebben t.o. andere mensen en dieren en daar niet aan willen werken.

· Deelnemers die rolstoelafhankelijk zijn.

· Deelnemers met een detentieverleden.

· Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd.

Er wordt altijd een individuele beoordeling gemaakt. Indien een deelnemer die al in zorg is de ‘bovengrens’ nadert zal overwogen worden of de zorg nog kan worden gecontinueerd. Dit gaat altijd in overleg.

Aanbevelingscriteria:

· Deelnemers die een dagritme willen krijgen en behouden.

· Deelnemers die van het Boerderij-leven (de geur, de dieren, de seizoenswisselingen) houden of bereid zijn het te willen leren kennen.

· Deelnemers die laarzen en handschoenen aan willen trekken of bereid zijn het te willen leren.

· Deelnemers die bereid zijn nieuwe werkzaamheden te leren en bereid zijn ze te ontdekken.

· Deelnemers die het leuk vinden om met andere zorgvragers in contact te komen.

· Deelnemers die samen met de zorggever willen werken aan doelen.

· Deelnemers die de zorgboer(in) niet als verzorger zien, maar als werkgever.

· Deelnemers die hun mobiele telefoon in de kluis willen leggen/ afstand kunnen doen van hun mobiele telefoon, tijdens de dagbesteding of daar aan willen werken. ( muziek met oortjes is wel toegstaan)

· Deelnemers die kleinschalige dagbesteding zoeken, maximal 6 zorgvragers in 1 groep.

· Deelnemers die enige mate van zelfstandigheid bezitten of kunnen/willen aanleren.

· Deelnemers die in de bestaande groep mee kunnen draaien, zonder dat de harmonie langdurig verstoord wordt.

· Deelnemers die een langdurig verblijf ambiëren.

· Deelnemers die enige mate van structuur zoeken.

· Deelnemers die dieren leuk vinden of bereid zijn te willen leren ermee vertrouwd te raken.

· Deelnemers die open staan voor geboden hulp van de zorgboer(in) en van Zorgboeren Zuid Holland.

· Deelnemers die arbeidsmatig bezig willen zijn of bereid zijn daar aan te werken.