Teeltwijze

Bij de bestrijding van ziekten en plagen in onze boomgaard maken wij bij de meeste fruitsoorten zoveel mogelijk gebruik van geleide en geïntegreerde bestrijding, met daarbij veel aandacht voor de biodiversiteit in de boomgaard.
Bij geleide bestrijding wordt alleen gespoten wanneer op grond van waarnemingen verwacht mag worden dat er bij géén bespuiting te grote schade zal optreden. Enige schade vinden wij wel acceptabel. Waarnemingen vinden plaats door goed in het gewas te kijken naar eventuele schadelijke ziekten en plagen, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van speciale insectenvalletjes.
Bij de geïntegreerde bestrijding worden alleen die gewasbeschermingsmiddelen (zowel chemisch als biologische) gebruikt, die de natuurlijke vijanden van schadelijke insecten sparen. Door de werkwijze is het mogelijk gebleken dat tegen een aantal schadelijke insecten niet meer hoeft te worden gespoten. Een voorbeeld van een natuurlijk vijand is het lieveheersbeestje, dat zich graag te goed doet aan diverse luizensoorten.
Biodiversiteit is alles wat leeft, groei en bloeit. Het is in de boomgaard onmisbaar om het geheel weerbaar en duurzaam te houden, waardoor er minder hoeft te worden gespoten. Zo zijn bijvoorbeeld goede leefomstandigheden voor de al genoemde natuurlijke vijanden van belang, maar ook een divers bodemleven is erg belangrijk. In de bodem leven veel bacteriën, schimmels en dieren, zoals wormen. Deze zorgen ervoor dat de (organische) mest goed gemengd wordt en gelijkmatig vrij komt. Ook helpen regenwormen bij de vertering van afgevallen blad waardoor ziekten die op dit blad aanwezig zijn minder kans krijgen. Ook zorgen zij voor een goede bodemstructuur. Om het bodemleven te stimuleren gebruiken wij stalmest en compost en strooien wij geen kunstmest. Er diverse maatregelen getroffen om nuttige dieren in de boomgaard te krijgen en te behouden, enkele voorbeelden:

Ophangen van nestkasten voor koolmezen: vangen rupsen en insecten

Plaatsen van kast voor torenvalken: vangen muizen en woelratten en verjagen spreeuwen.

Rijpaden niet standaard kort houden en overhoeken slechts éénmaal per jaar maaien: planten krijgen kans te bloeien en vormen zo een bron van voeding voor diverse (stadia van) natuurlijke vijanden.

Aan leggen van takkenwallen en schuilhopen: nest gelegenheid voor insecten etende vogels en voor kleine zoogdieren als egels en marters: vangen o.a. muizen.

Door vergroting van de biodiversiteit in de boomgaard neemt niet alleen het aantal natuurlijke vijanden toe, maar onder andere ook het aantal insecten, vogels en planten die niet nuttig, maar ook niet schadelijk zijn, en die wél schadelijk kunnen zijn. Zo kunnen eerst minder voorkomende schadelijke insecten zich uitbreiden en een plaag vormen; zorgen meer vogels voor meer aangepikt fruit enz.. Het is van belang het juiste evenwicht te bereiken. Tot nu toe gaat dat goed, waarbij wij dus enige schade tolereren, ook al omdat fruit met (lichte) afwijkingen door ons wordt uitgesorteerd en verwerkt tot 'Heerlijkheidproducten'

Kortom: Biodiversiteit is te realiseren met relatief eenvoudige maatregelen. Door goed te controleren kunnen de gevolgen van eventuele nadelen beperkt blijven. Samen met een beperkt gebruik (Wij gebruiken ca. een kwart van het gemiddeld verbruik in Nederland), en een juiste keuze van de bestrijdingsmiddelen (zowel biologisch als chemisch) en een minimaal gebruik van kunstmest werken wij aan een juist evenwicht in de boomgaard. De afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen neemt af, natuurlijke vijanden krijgen meer kansen, de bodemvruchtbaarheid wordt vergroot en de natuurlijke omgeving in en rond de boomgaard versterkt. Een boomgaard, waar het fijn werken is en waar een goede oogst met een beperkte belasting van het milieu mogelijk is.