Doelstelling

Het gaat slecht gaat met de biodiversiteit. Planten- en diersoorten verdwijnen als gevolg van menselijk handelen. Bijen en andere insecten hebben het moeilijk doordat variatie in plantensoorten vermindert (monoculturen, schaalvergroting). Hier willen wij met u iets aan doen.

De stichting is opgericht door de imker Ronald van Doesburg en de Heerlijkheid van Papendrecht. Ronald van Doesburg wil graag zijn kennis delen door het verzorgen van educatie over bijen. Dat sluit prima aan bij de wens van de Heerlijkheid om de teeltwijze beter zichtbaar te maken. Deze is erop gericht om o.a. met nuttige insecten (natuurlijke vijanden) de schadelijke insecten te bestrijden. De Heerlijkheid is daar al jaren mee bezig en dat lukt goed. Zo hebben zij afgelopen jaar geen chemische insectenbestrijdingsmiddelen op hun appels en peren gebruikt.

De doelstelling van de stichting is de kennis overbrengen op het gebied van BIJen en andere nuttige insecten in het fruit. Het gaat ons om het leven en laten beleven van de bijen- en insectenwereld. Wij willen laten zien hoe er in een bedrijfsmatig geƫxploiteerde boomgaard gebruik wordt gemaakt van nuttigen insecten bij bestrijding van schadelijke insecten en daarbij de bezoekers er op wijzen dat ook zij in hun eigen omgeving de leefomstandigheden van nuttige insecten kunnen verbeteren

Er zullen diverse activiteiten rond de bijenstal worden georganiseerd. Hierbij kunt u denken aan: rondleidingen, workshops, voorlichting en specifieke evenementen. We zullen ons daarbij in eerste instantie vooral richten op particulieren, scholen en bedrijven in en rond Papendrecht. Daarnaast zijn de boomgaard en de bijenstal via wandelpaden voor een ieder tijdens de openingsuren van de Landwinkel te bezoeken.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

- Arjan Korteland
Voorzitter en Penningmeester

- Jan Korteland
Secretaris

- Ellen Veth
Bestuurslid

- Ad Kop
Bestuurslid