Fietstochten

Hieronder kunt u 2 leuke fietstochten vinden.
De eerste fietstocht is een route van 8 kilometer en de tweede route is 16 kilometer.

Veel fietsplezier!


ROUTEBESCHRIJVING FIETSTOCHT 8 km

Voor de fietstocht gaat vanuit de Heerlijkheid boven aan de stoep linksaf richting de brug. U vervolgt de dijk tot u na ongeveer 1,5 km bij het Nanengat aan uw rechterhand het bedrijf Veth Propulsion ziet.

U rijdt de dijk verder af tot de rotonde. U volgt knooppunt 99 via het Oosteind. Bij knooppunt 99, fietst u via Matenasche Scheidkade, richting knooppunt 10. U passeert via de fietsersbrug de A15 en de Betuwelijn

Over de fietsbrug blijft u knooppunt 10 volgen: onderaan de brug linksaf.

U rijdt tot knooppunt 10 gaat daar rechtsaf. Aan de linkerhand is het Streekcentrum van de Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard. U kunt hier het steekcentrum en de heemtuin bezoeken. In de heemtuin is een insectenmuur.

Na het bezoek aan de heemtuin (en eventueel een bakje koffie bij het streekcentrum) gaat u weer terug richting de Matenasche Scheikade. Bij de driesprong weer linksaf terug naar de fietsbrug. U gaat weer over de fietsbrug. Onderaan linksaf het fietspad volgen: het Oostpad.

U rijdt het fietspad uit tot de Andoornlaan. Vlak voor de grote parkeerplaats aan uw rechterhand gaat u linksaf de Andoornlaan in, bij de rotonde rechtdoor en het fietspad langs de doorgaande weg volgen (Westkil). Bij de volgende rotonde rechts aanhouden de Westkil vervolgen.

Aan het eind van de Westkil rechtsaf de parallelweg langs de burgemeester Keijzerweg volgen. Doorfietsen tot de rotonde net voor het viaduct van de N3. Linksaf oversteken en aan de overkant rechtsaf het fietspad richting Dordrecht volgen. Net voor de brugoprit, links af het fietspad op.

Aan het eind van het fietspad rechtsaf de Willem Dreeslaan op. U komt langs de gemeentewerf.

U blijft op de Willem Dreeslaan en fietst richting de rotonde.

U fietst de rotonde helemaal rond weer terug richting de gemeentewerf. Vlak voor het gebouwtje van de duivenvereniging gaat u rechts af het fietspad in.

Aan het eind van het fietspad linksaf richting begraafplaats. Langs de begraafplaats richting het pad naar de kerk. Net voor het pad de Van Galenstraat in. Aan het eind is de achteringang van de Heerlijkheid.

ROUTEBESCHRIJVING LANGE FIETSTOCHT 16 km.

De fietstocht start bij de Heerlijkheid van Papendrecht, Kerkbuurt 56.

U gaat boven aan de stoep linksaf richting de brug. U vervolgt de dijk tot u na ongeveer 1,5 km bij het Nanengat aan uw rechterhand het bedrijf Veth Propulsion ziet.

U rijdt verder tot de rotonde. U volgt links naar beneden het fietspad langs de Burgemeester Keijzerweg en steekt bij de stoplichten over de wijk Oostpolder in (Westkil).

U rijdt de Westkil door richting de rotonde en fietst de rotonde driekwart rond (nog steeds de Westkil). U rijdt door tot de geluidsschermen en gaat rechtsaf het fietspad op: het Oostpad.

Net voor de fietsbrug rechtsaf de oprit van de fietsbrug op en de A15/ Betuwelijn over. Over de brug gaat linksaf, de Matenasche Scheidkade. U rijdt door en gaat bij de driesprong rechtsaf (Matenaweg). Aan de linkerhand is het Streekcentrum van de Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard. Na het bezoek aan de heemtuin gaat u weer terug richting de Matenasche Scheidkade.

Bij de driesprong rechtsaf, de Peilkade. U kunt via de parkeerplaats aan uw linkerhand het pad door het Alblasserbos kiezen (officieel een wandelpad). Alternatief is om even door te fietsen en links het fietspad langs de provinciale weg te nemen.

Aan het eind van het pad door het Alblasserbos gaat u na het hek rechtsaf. Bij de rotonde links af het fietspad op over het viaduct over de Betuwelijn en A15. Aan de andere kant na 100 meter de scherpe bocht naar links naar links en aan het eind weer naar links het Wilgenpad op, onder het viaduct door richting Witte Brug.

Aan het eind van het fietspad steekt u de Veerweg over en vervolgt het fietspadlangs de A15 en de geluidswal (nu Molenpad).

U vervolgt het fietspad tot waar de geluidswal stoppen en het fietspad een bochtje naar rechts maakt. Daar links af de parkeerplaats op van de moestuinen aan de rand van het Noordhoekse Wiel. U gaat daar het Noordhoekse Wiel in. Let op: dit is een wandelpad. In het park gaat u naar 150 meter rechts af.

Alternatief is om het Molenpad te blijven volgen en via de Burgemeester Keijzerweg richting Polder Nieuwland te fietsen (bovenaan het Molenpad bij de stoplichten oversteken en naar links).

Na rechtsaf te zijn gegaan gaat u de dijk op. Bovenaan op het fietspad gaat u even rechtsaf om de Burgemeester Keijzerweg over te steken. Daarna linksaf richting Polder Nieuwland.

U vervolgt uw weg en onderaan het fietspad gaat u rechtsaf en volgt de dijk. Optie is het wandelpad door Polder Nieuwland te nemen.

U volgt de dijk rechts het het Slobbengors op. U neemt het fietspad langs de Noord en Merwede. Aan het eind van het fietspad bij de bebouwing gaat u links (scherpe bocht) de Slobbengors weg in. Aan het eind rechts af over de brug en direct weer links af de Havenstraat. Aan het eind van de straat met de weg mee rechts af (Beatrixstraat).

U rijdt rechtdoor tot het begin van de Pontonniersweg (bij de bushalte). U kunt hier via het kleine paadje (het Jannenpad) links naar het fietspad langs de jachthaven.

U vervolgt het fietspad langs de rivier richting het buitendijkse wijkje ‘t Zand (Merwedesingel). Aan het eind van de Merwedesingel linksaf de weg volgen en na een kleine bochtje komt u weer op de dijk uit. Rechtsaf en na 400 meter bent u weer bij de Heerlijkheid.