Beleidsplan

Beleidsplan

Stichting EducatieStal BIJ De Heerlijkheid van Papendrecht, opgericht 14 januari 2015 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 29 januari 2015, en in het bezit van een ANBI-status.

Contactgegevens

Emailadres : bijen@heerlijkheidpapendrecht.nl

Adres : Kerkbuurt 56, 3354 XK Papendrecht.

Telefoon : 078-6440599

Bestuurssamenstelling

- Ronald van Doesburg, voorzitter

- Jan Korteland, secretaris

- Arjan Korteland, penningmeester

- Ellen Veth-Huizinga, bestuurslid

Uitgangspunten:

 • De stichting werkt zonder winstoogmerk.
 • Er zijn geen medewerkers in dienst van de stichting.
 • De stichting werkt nauw samen met Imkerij @ Educatie Ronald van Doesburg en met De Heerlijkheid van Papendrecht.

Visie

Bijdragen leveren aan de natuurbeleving en het belang van de natuur door kennis en informatie te verstrekken over bijen en nuttige insecten en hun werkzaamheden in de fruitteelt in het algemeen en over honingbijen in het bijzonder.

 1. A. Doelstellingen

Doelstelling volgens oprichtingsakte

De doelstelling volgende oprichtingsakte is: “Overdracht van kennis op het gebied en BIJen en andere nuttige insecten in het fruit. De overdracht zal plaatsvinden onder andere in de EducatieStal, midden in de boomgaard, op zo laagdrempelig mogelijke wijzen en voorts al hetgeen rechtstreeks met één en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Doelstellingen

 • Bijdrage leveren aan de instandhouding van bijen en nuttige insecten.
 • Bezoekers kennis te laten maken met de natuur in brede zin.
 • Overdracht van kennis over bijen en nuttige insecten en hun rol in een boomgaard aan tal van doelgroepen, in het bijzonder schoolkinderen.
 • Het zelf creëren van een voor bijen en nuttige insecten vriendelijke omgeving in en rond de boomgaard.
 • Door het geven van voorlichting bezoekers te stimuleren voor een eigen bij- en nuttige insectenvriendelijke omgeving te zorgen.
 1. Werkzaamheden

De werkzaamheden die de stichting gaat uitvoeren om haar doelstellingen te verwezenlijken zijn onder andere:

- Inrichten van een educatieruimte.

- Het geven van informatie over bijen en nuttige insecten aan bezoekers.

- Het geven van educatie aan schoolklassen.

- Het verzorgen van rondleidingen, workshops en dergelijke aan groepen.

- Het op verzoek aanwezig bij bijzondere gelegenheden zoals markten.

- Het creëren van een goede leefomgeving voor bijen, vlinders en nuttige insecten in de in de boomgaard onder andere door het aanleggen en onderhouden van stroken met bloemen, planten, struiken en bomen.

- Bezoekers adviseren over drachtplanten en –bomen en de mogelijkheid daar ook in de eigen omgeving aan bij te dragen.

- Periodiek uitgeven van een nieuwsbrief aan Vrienden van de stichting “Kom erBIJ”,

- Opzetten en onderhouden van een website.

- Publicaties en publiciteit via diverse media waaronder het Papendrechts Nieuwsblad.

Daarnaast zal de stichting ook ondersteunende werkzaamheden uitvoeren zoals onderhoud gebouw, het (laten) verzorgen van de bijenstal/-kasten, het produceren van eigen honing, aanleg en onderhoud plant- en bloemenstroken.

 1. C. Fondsverwerving

Fondsverwerving vindt plaats door

 1. contacten te leggen met bedrijven waarvan we verwachten dat die onze doelstellingen onderschrijven en de stichting financieel willen ondersteunen
 2. het aanbieden van sponsorpakketten,
 3. het verzorgen van lezingen bij en aan bedrijven of werkgeversorganisaties,
 4. gebruik te maken van subsidies die door diverse instellingen beschikbaar worden gesteld,
 5. bezoekers de mogelijkheid te bieden bij bezoek aan educatieruimte zich via een donatie aan te melden als Vriend van de stichting
 6. de verkoop van eigen honing aan en via Landwinkel De Fruitheerlijkheid.
 1. D. Beheer van fondsen en vermogen

De beschikbare gelden worden beheerd door gebruikmaking van een bankrekening. De kleine verkoop van aan bijen gerelateerde producten zoals honing en kaarsen vindt plaats via de Landwinkel, waardoor het betalingsverkeer volledig via de bank kan lopen.

 1. E. Besteding fondsen en vermogen

Beschikbare gelden worden gebruikt voor

- het inrichten van de educatieruimte,

- het laagdrempelig verzorgen van educatielessen aan scholen,

- de aanschaf van educatiemateriaal voor schoolklassen,

- het kunnen aanbieden van sponsorpakketten,

- het kunnen gebruikmaken van een ontvangstruimte bij Landwinkel De Fruitheerlijkheid voor workshops / cursussen /lezingen en het daar kunnen aanbieden van een consumptie,

- het laten verzorgen van de bijenkasten door een imker,

- de exploitatielasten, waaronder de huur en het onderhoud van het de bijenstal.

Activiteiten in 2015

In 2015 zijn de volgende activiteiten georganiseerd:

- bouw van de bijenstal annex educatieruimte,

- inrichten van de educatieruimte,

- aanleg van bijvriendelijke bloem- en groenstroken (ism De Fruitheerlijkheid),

- aanleg van een wandelroute in de boomgaard langs de bijenstal,

- officiële opening van de bijenstal op 13 juni 2015,

- het ondertekenen van het bijenconvenant, naar model van het BIJenlint, door wethouder Koppenol namens de gemeente Papendrecht en de voorzitter namens onze stichting,

- opzet van educatieprogramma voor scholen,

- twee dagdelen per week (t/m september) aanwezigheid van imker(s) voor toelichting aan bezoekers,

- in samenwerking met de Heerlijkheid organiseren van een oogstdag,

- aanwezigheid op markten.