Bijenstal

In onze boomgaard wordt een bijenstal met educatieruimte gebouwd. Dit in samenwerking met Imkerij en Educatie Ronald van Doesburg. Er staat al enige jaren een aantal bijenvolken in de boomgaard en hij wil graag meer doen aan educatie over bijen. Dat sluit prima aan bij onze wens om de teeltwijze beter zichtbaar te maken. Deze is er nml. op gericht om o.a. met nuttige insecten (natuurlijke vijanden) de schadelijke te bestrijden. Dit gebeurt al jaren en het lukt goed. Zo is er afgelopen jaar geen chemische insectenbestrijdingsmiddelen op de appels en peren gebruikt. Via de te bouwen educatieruimte, maar ook op de nieuwe wandelroute (door een groot deel van de boomgaard) daarheen kunnen bezoekers (klanten, scholen en andere belangstellenden) meer te weten komen over de bijen en andere nuttige insecten (in het fruit). Ook zullen er rondleidingen, cursussen, workshops e.d., worden gegeven, maar bezoekers kunnen straks ook vrij een wandeling door de boomgaard maken en de educatieruimte bezoeken en zo informatie opdoen. En gewoon genieten van een mooie omgeving.


Nieuws

POLITIEK PAPENDRECHT OP BEZOEK

Omdat het bijna twee jaar geleden is dat de gemeente Papendrecht het Bijenconvenant heeft ondertekend, hebben we de Papendrechtse politieke partijen uitgenodigd om iets over de stichting te kunnen vertellen, maar ook om te discussiëren over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het convenant. Wat gaat goed en wat kan beter. Ook hebben wij onze zienswijze, plannen en wensen kunnen vertellen.

Een mooie en nuttige avond met veel interesse, en ook wel verbazing van de politiek voor wat we doen.

Aanleiding was ook een oproep die we aan de politieke partijen hebben gedaan om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen aandacht te schenken aan de natuur in Papendrecht. De oproep is terug te vinden door op "Ja, natuurlijk Papendrecht" te klikken.