Een groot deel van ons assortiment in landwinkel de Fruitheerlijkheid is biologisch(dynamisch) geteeld en heeft een gecertificeerd keurmerk. In de winkel is dat duidelijk gemarkeerd bij de vers producten door de groene prijskaartjes.

Hoe herken je biologisch?

 

Als op een product staat dat het biologisch is, is dat ook zo. Het woord 'biologisch' is namelijk wettelijk beschermd. De eisen zijn erop gericht zo natuurlijk mogelijke voeding te produceren. Ook als op een product het woord bio, eko, eco of organic staat, moet het voldoen aan de eisen voor biologisch.


Het biologisch keurmerk

Biologische producten zijn te herkennen aan het 'groene blaadje': het Europese biologische keurmerk dat vanaf 1 juli 2012 op alle verpakte biologische voeding moet staan. (Zie ook de site van het Voedingscentrum.) Het 'groene blaadje' - dat overigens ook in zwart of  wit afgedrukt mag worden - betekent dat het product voldoet aan de wettelijke eisen voor biologische productie, en dat een strenge controle plaatsvindt door een onafhankelijke organisatie. Op de verpakking van een biologisch product is te zien welk certificerend bedrijf de controle heeft gedaan. Per 1 januari 2015 moet het codenummer van de controlerende instantie van het land waarin het product is geproduceerd/verpakt op de verpakking, etiket of label komen te staan. In Nederland is Stichting Skal de controlerende instantie, zij zijn te herkennen aan het nummer NL-Bio-01. Dit nummer staan meestal net boven of onder het biologische keurmerk op de verpakking. Elk gecertificeerd bedrijf krijgt van SKAL een uniek nummer. Omdat op de verpakking ook altijd de naam en vestigingsplaats van de producent staat, kun je altijd nagaan of het klopt.  Op internet is namelijk te vinden welk SKALnummer een bedrijf heeft. Dit kan via de database op de SKAL-site.  

Verwante keurmerken

 
EKO keurmerk

Behalve wat er in de wetgeving geregeld is over biologisch, hebben boeren en producenten in internationaal verband ook hun eigen vier principes voor biologische landbouw geformuleerd: ecologie, gezondheid, eerlijk en zorg. De meeste biologische boeren en producenten gaan dan ook veel verder in duurzaamheid dan wat de wet eist. Zo gebruiken ze bijv. groene stroom, doen aan natuurbeheer, werken met zorgbehoevenden, letten op verpakkingen enz. Als bedrijven willen laten zien dat zij deze principes onderschrijven, gebruiken zij daarvoor het EKO-keurmerk. Het EKO-keurmerk staat dus voor gecontroleerd biologische producten van producenten die bovenwettelijke duurzaamheidsinspanningen leveren.

Behalve het keurmerk op producten is er ook een EKO-keurmerk Horeca voor restaurants en cateraars die minimaal 40% biologisch inkopen, en het EKO-keurmerk Winkels voor winkels die minimaal 90% biologisch verkopen en een actief duurzaamheidsbeleid voeren met jaarlijkse verbeterdoelen. Zie ook: www.eko-keurmerk.nl

 

 
Demeter

Het Demeter-keurmerk is het keurmerk voor de biologisch-dynamische (BD) landbouw. Ook hier zijn chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest taboe. Een aanscherping ten opzichte van de normale wettelijke eisen voor biologisch is bijvoorbeeld dat het voer moet voor minimaal 80 procent van het eigen bedrijf komen. Demeter producten zijn vooral te koop in natuurvoedingswinkels, webwinkels en op boerenmarkten. Bron: bionext

Wat is Landwinkel?
Ongeveer 100 boerderijwinkels mogen zich Landwinkel noemen en daar komen er ieder jaar enkele bij. Landwinkel is een coöperatie van samenwerkende boeren met een boerderijwinkel. Daar heeft u ook voordeel van! Door samen te werken vindt u in uw Landwinkel uw eigen streekproducten, maar ook eerlijke en heerlijke producten uit andere regio's. Uw boodschappen doen bij een Landwinkel is een beleving! Een pure beleving, wel te verstaan.